Legea 178/ 1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor

L E G EA

pentru autorizarea şi plata interpretilor şi traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati şi de Ministerul Justitiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. – (1) Ministerul Justitiei şi Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt autorizati sa angajeze, prin conventie civila, conform Legii nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate în munca, interpreti şi traducatori pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi straine.
(2) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea şi organele de cercetare penala utilizeaza interpreti şi traducatori, în conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz.
(3) Birourile notarilor publici utilizeaza interpreti şi traducatori în conditiile stabilite de Legea notarilor publici şi a activitatii notariale nr. 36/1995.
(4) Avocatii pot angaja şi utiliza interpreti şi traducatori în scopul exercitarii profesiei, potrivit legii.

Art. 2. – Activitatea de interpret si/sau de traducator pentru instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati şi pentru Ministerul Justitiei se efectueaza de persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justitiei.

Art. 3. – Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman;
b) nu are antecedente penale şi se bucura de buna reputatie profesionala şi sociala;
c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau în limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat ca traducator de catre Ministerul Culturii.

Art. 4. – (1) Cererea de autorizare ca interpret si/sau traducator care urmeaza a fi folosit de organele prevazute la art. 1 se adreseaza Ministerului Justitiei, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.
(2) Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei în cel mult 60 de zile de la solicitare.
(3) Forma şi continutul autorizatiei sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 5. – (1) Ministerul Justitiei intocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, pe care le comunica tuturor instantelor judecatoresti şi parchetelor de pe langa acestea. De asemenea, listele se comunica Ministerului de Interne, Uniunii Nationale a Notarilor Publici şi Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subordine, birourilor notarilor publici şi barourilor de avocati.
(2) Actualizarea listelor prevazute la alin. (1) se va face periodic, în functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret sau de traducator – autorizat.

Art. 6. – (1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita în conditiile prezentei legi, inceteaza în urmatoarele cazuri:
a) la cerere;
b) prin modificarea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 3;
c) pentru incapacitate profesionala, sesizata în scris de beneficiar;
d) pentru refuzuri repetate şi nejustificate de a presta serviciile solicitate.
(2) Incetarea autorizarii ca interpret si/sau traducator se verifica de catre Ministerul Justitiei şi se constata prin ordin al ministrului justitiei, care se comunica persoanei în cauza.

Art. 7. – (1) Plata interpretilor folositi de organele prevazute la art. 1, pentru limbile minoritatilor nationale şi pentru limbile straine de circulatie internationala, se face la tariful de 30.000 lei/ora sau pentru fractiuni de ora, onorariul stabilindu-se, dupa caz, prin ordonanta sau incheierea de numire a interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedura penala sau prin conventie civila, potrivit legii.
(2) Plata interpretilor prevazuti la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la casca, se face la tariful de 50.000 lei/ora ori pentru fractiuni de ora, sau, dupa caz, prin conventie civila, potrivit legii.

Art. 8. – Tarifele prevazute la art. 7 se vor majora cu 100% atunci cand interpretii vor fi solicitati în zilele de repaus saptamanal, în zilele de sarbatori legale sau în alte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, precum şi pentru prestatiile efectuate intre orele 22,00–6,00.

Art. 9. – (1) Plata traducatorilor folositi de organele prevazute la art. 1 se face dupa cum urmeaza:
a) pentru traducerile dintr-o limba a minoritatilor nationale, precum şi dintr-o limba straina de circulatie internationala, în limba romana, plata se face la tariful de 22.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
b) pentru traducerile din limba romana intr-una dintre limbile minoritatilor sau intr-o limba straina de circulatie internationala, plata se face la tariful de 30.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
c) pentru traducerile din sau intr-o limba orientala (japoneza, chineza şi altele asemenea) sau rar folosita, tariful prevazut la lit. a) şi b) se majoreaza cu 50%;
d) pentru traducerile efectuate în regim de urgenta (24–48 de ore), plata se face la tarifele prevazute la lit. a), b) şi c), majorate cu 50%.
(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica în mod corespunzator şi în cazul interpretilor.

Art. 10. – (1) Interpretii şi traducatorii care se deplaseaza în alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea şi de organele de cercetare penala, au dreptul la restituirea cheltuielilor de – transport, intretinere, locuinta şi a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.
(2) Interpretii şi traducatorii care se deplaseaza în alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare şi diurna potrivit dispozitiilor legale aplicabile în unitatile bugetare.

Art. 11. – Tarifele prevazute în prezenta lege sunt brute şi impozabile în conditiile legii.

Art. 12. – Tarifele prevazute la art. 7 şi 9 se vor indexa periodic, prin hotarare a Guvernului, în acelasi – procent cu care se indexeaza salariile personalului din institutiile publice.

Art. 13. – Ministerul Justitiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 14. – Pana la obtinerea autorizarii, potrivit prezentei legi, interpretii şi traducatorii solicitati de institutiile prevazute la art. 1 pot desfasura în continuare aceasta activitate, cu conditia indeplinirii prevederilor art. 3.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Reclame

The URI to TrackBack this entry is: https://oanabazavan.wordpress.com/2009/10/06/legea-pentru-autorizarea-traducatorilor/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: