Legea nr. 110/ 2005

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

L E G E

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2005

privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea si plata

interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire

penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de

avocati si de Ministerul Justitiei

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. I. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr.11 din 21 ianuarie 2005 privind modificarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, adoptata în temeiul art.1 pct.III.2 din Legea nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 28 ianuarie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, înaintea punctului 1, se introduce un punct nou care va avea urmatorul cuprins:

„Titlul legii va avea urmatorul cuprins:

Lege pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti”

2. La articolul I, punctul 1 va avea urmatorul cuprins:

„1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

Art. 1. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie sunt autorizate sa foloseasca, pe baza de contracte civile pentru prestari de servicii, interpreti si traducatori pentru efectuarea traducerilor în si din limbi straine.

(2) Instantele judecatoresti, parchetele de pe lânga acestea si organele de cercetare penala utilizeaza interpreti si traducatori, în conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz, precum si de Legea nr.189/2003 privind asistenta judiciara internationala în materie civila si comerciala, de Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciara internationala în materie penala si de tratatele internationale ratificate de România.”

3. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce punctul 1.1, cu urmatorul cuprins:

„1.1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

Art. 2. – Activitatea de interpret si traducator pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, instantele judecatoresti, parchetele de pe lânga instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti se efectueaza de persoane atestate în profesie si autorizate de Ministerul Justitiei.”

4. La articolul I punctul 2, litera c) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:

„c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta din care rezulta specializarea în limba sau în limbile straine pentru care solicita autorizarea ori care atesta ca a absolvit un institut de învatamânt superior în limba straina pentru care solicita autorizarea sau poseda o diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare în limba straina sau în limba minoritatilor nationale pentru care solicita autorizarea sau este atestat de catre Ministerul Culturii si Cultelor ca traducator pentru specialitatea stiinte juridice din limba româna în limba straina pentru care solicita autorizarea si din limba straina în limba româna.”

5. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce punctul 4.1, cu urmatorul cuprins:

„4.1. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

Art. 5. – (1) Ministerul Justitiei întocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, precum si cu cei prevazuti la art.61 alin.(4) pe care le comunica Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie si curtilor de apel.

(2) Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie va comunica listele cu interpretii si traducatorii autorizati parchetelor din subordine.

(3) Curtile de apel vor transmite aceste liste tribunalelor si judecatoriilor din circumscriptiile lor.

(4) Listele se comunica, de asemenea, Ministerului Administratiei si Internelor, Uniunii Nationale a Notarilor Publici, Uniunii Nationale a Barourilor din România si Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subordine, birourilor notarilor publici, barourilor de avocati si birourilor executorilor judecatoresti.

(5) Actualizarea listelor prevazute la alin.(1)-(4) se va face periodic, în functie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calitatii de interpret sau de traducator autorizat.”

6. La articolul I, dupa punctul 5 se introduc punctele 5.1 si 5.2, cu urmatorul cuprins:

„5.1. La articolul 6, litera e) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

e) pentru doua refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate;

5.2. La articolul 61, alineatele (1), (2) si (4), vor avea urmatorul cuprins:

Art. 61. – (1) Interpretii si traducatorii autorizati în conditiile prezentei legi sunt obligati sa solicite, în termen de 60 de zile de la data autorizarii, luarea în evidenta la tribunalul în circumscriptia caruia domiciliaza.

(2) În cazul în care interpretii si traducatorii îsi schimba numele, domiciliul, resedinta sau numarul de telefon, au obligatia sa aduca la cunostinta aceasta situatie, în termen de 60 de zile de la data modificarii, Ministerului Justitiei si tribunalului unde sunt luati în evidenta.

(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European prevazuti la art.31 alin.(3) si (5), pentru a presta activitate de interpret si traducator, în conditiile prezentei legi, vor fi luati în evidenta, la cerere, de Ministerul Justitiei si dupa caz, de tribunalul în circumscriptia caruia îsi au domiciliul sau resedinta.”

7. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Tarifele pentru plata interpretilor si traducatorilor autorizati folositi de organele prevazute la art.1 se vor stabili si se vor indexa anual, în functie de indicele ratei inflatiei, prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice. Tarifele pentru plata interpretilor nu pot fi mai mici de 200.000 lei pe ora.”

8. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

„c) cu 100% pentru traducerile efectuate simultan la casca, la instantele judecatoresti, la organele de cercetare penala si la parchete;”

9. Articolul III va avea urmatorul cuprins:

„Art. III. – Articolul II din Legea nr.281/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei se abroga.”

10. Articolul IV va avea urmatorul cuprins:

„Art. IV. – Aplicarea prevederilor prezentei ordonante se realizeaza cu încadrarea în fondurile prevazute în bugetele Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor, Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie si Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2005, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.511/2004.”

Art. II. – În termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, interpretii si traducatorii autorizati în conditiile Legii nr.178/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa solicite luarea în evidenta la tribunalul în circumscriptia caruia domiciliaza.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia României, republicata.

Reclame

The URI to TrackBack this entry is: https://oanabazavan.wordpress.com/2009/10/06/legea-nr-110-2005/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: